Petícia na stiahnutie

Vyplnené petičné hárky pošlite na adresu - OZ „Pes v núdzi“, Sielnica 336, 962 31 Sielnica